ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Domains วิธีใช้

Dive in: Browse popular domain articles

Here's a list of popular domain articles to help you manage your domains.

Discover domains

Learn the basics about domains and how to get started.

DNS

Make sure your website and email work properly through DNS.

Transfer your domain

Transfer your domain between GoDaddy accounts or between different registrars.

Renewals

Manually renew your domain, turn on auto-renew, and learn about the options available if your domain expires.

Privacy and Protection

Safeguard your domain with Privacy and Protection.

Domain extensions

Explore the possibilities with new and popular domain extensions.

Domain investing

Interested in buying and selling domains? We've got you covered.

Organize

Organize your domain portfolio with domain profiles and manage domain access with folders.