ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

ปัจจัยใดที่มีผลต่อเวลาในการแพร่กระจาย DNS

เมื่อคุณอัพเดทระเบียน DNS (ระบบชื่อโดเมน) ในโซนไฟล์ของชื่อโดเมนของคุณ การอัพเดทเหล่านั้นจะใช้เวลานานถึง 48 ชั่วโมงในการแพร่กระจายทั่วทั้งอินเทอร์เน็ต ในขณะที่เราพยายามทำให้การอัพเดทเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เวลาในการแพร่กระจาย DNS สำหรับชื่อโดเมนของคุณจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้

การอัพเดทส่วนมากที่คุณสามารถทำใน Domain Manager จะมีผลต่อเรคคอร์ด DNS ในโซนไฟล์ของชื่อโดเมนของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งค่าเนมเซิร์ฟเวอร์ เปิดการส่งต่อหรือการมาสก์ เปิด DNSSEC (ส่วนขยายการรักษาความปลอดภัยระบบชื่อโดเมน) ตั้งค่าที่อยู่โอสต์และที่อยู่ IP สร้างโมบิลเว็บไซต์ หรือเปิด CashParking® คุณจะอัพเดทโซนไฟล์ของชื่อโดเมน

ปัจจัยที่มีผลต่อเวลาในการแพร่กระจาย DNS จะรวมถึง:

  • การตั้งค่า TTL (Time to Live) ของคุณ — คุณสามารถตั้งค่า TTL สำหรับแต่ละเรคคอร์ด DNS ในโซนไฟล์ของชื่อโดเมนของคุณ ค่า TTL คือระยะเวลาที่เซิร์ฟเวอร์แคชข้อมูลของเรคคอร์ด DNS ของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งค่า TTL ของเรคคอร์ดบางเรคคอร์ดให้เป็นหนึ่งชั่วโมง เซิร์ฟเวอร์จะเก็บข้อมูลสำหรับเรคคอร์ดนั้นไว้ในหน่วยความจำในเซิร์ฟเวอร์ ก่อนที่จะเรียกข้อมูลที่ถูกอัพเดทแล้วจากเนมเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเจ้าของโดเมนของคุณ การตั้งค่า TTL ที่มีเวลาสั้นกว่าสามารถเพิ่มความเร็วการแพร่กระจายได้ อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าที่มีเวลาสั้นกว่ายังเพิ่มจำนวนการสืบค้นข้อมูลไปยังเนมเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเจ้าของโดเมนของคุณ และโหลดที่เพิ่มขึ้นนั้นจะทำให้เวลาการประมวลผลของเซิร์ฟเวอร์ช้าลง
  • ISP ของคุณ (ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต) — ISP ของคุณจะแคชเรคคอร์ด DNS (เก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำภายในแทนที่จะเรียกข้อมูลใหม่จากเซิร์ฟเวอร์ DNS ของคุณ) เพื่อเร่งความเร็วในการเบราว์เว็บและลดอัตราการเข้าชม ซึ่งจะทำให้เวลาการแพร่กระจายของคุณช้าลง ISP บางรายจะไม่สนใจกับการตั้งค่า TTL และจะอัพเดทเฉพาะเรคคอร์ดที่แคชไว้ทุกๆ สองหรือสามวันเท่านั้น
  • การจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณ — หากคุณเปลี่ยนเนมเซิร์ฟเวอร์ของชื่อโดเมนของคุณ เราจะส่งต่อการขอเปลี่ยนแปลงของคุณไปยังการจดทะเบียนภายในสองสามนาที และพวกเขาจะประกาศเรคคอร์ด NS ที่เป็นเจ้าของโดเมน (เนมเซิร์ฟเวอร์) ไปยังรูทโซน การจดทะเบียนส่วนใหญ่จะอัพเดทโซนของตนอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น VeriSign จะรีเฟรชโซนให้ชื่อโดเมน .com ทุกๆ สามนาที อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่การจดทะเบียนทั้งหมดที่จะอัพเดทได้อย่างรวดเร็วเช่นนั้น การจดทะเบียนมักจะปกป้องรูทเนมเซิร์ฟเวอร์ของตนจากการใช้งานมากเกินไปด้วยการตั้งค่า TTL ที่สูงได้ถึง 48 ชั่วโมงหรือนานกว่านั้นสำหรับเรคคอร์ด NS เหล่านั้น นอกจากนั้น แม้ว่าเนมเซิร์ฟเวอร์แบบเวียนซ้ำไม่ควรแคชรูทเรคคอร์ดของ NS ก็ตาม ISP บางรายจะแคชข้อมูลอยู่ดี ซึ่งสามารถมีผลให้มีเวลาการแพร่กระจายเนมเซิร์ฟเวอร์ที่นานขึ้น

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ