ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Domains วิธีใช้

What is DNS?

Domain Name System, or DNS, is the backbone of your online presence. Every domain name uses DNS to control how visitors find your website and how you receive email. You can think of your domain name as a street address, and DNS acts as your GPS. Visitors won't be able to find your address if the GPS isn't able to provide the correct directions. This means that if your DNS isn't correct, your website and email won't work the way they should.


When you type in a domain name in your internet browser, DNS works to find the information for that domain. Domains are a friendly way for us to remember how to get to a website, but underneath that friendly name, computers talk to each other using numbers. These numbers form Internet Protocol, or IP addresses, which act as the street address of your website working under your domain name.

When you type a domain name in your address bar to visit a website, your computer is looking for the IP address of that website so it can load the website for you. This is DNS in action — you type in the street address (the domain name), DNS finds the directions using IP address (the GPS), and the internet loads the website you're visiting.

In order to get you to your destination, DNS contains three main pieces to work properly: nameservers, zone files and records. Nameservers hold the zone file and the zone file holds the records. The records are the part of DNS that explains where your website lives or where you get your email, using IP addresses, but the records won't work if the nameservers aren't set up correctly.

Related step

More info

  • Ready to see DNS in action? Begin your online adventure with our do-it-yourself Websites + Marketing.

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

nitingautam's Avatar
Classic Web Hosting to Cpanel Hosting

2 การตอบกลับ

Last posted over 3 years ago.

keitzer's Avatar
Transferred Domain to AWS, but lost all DNS records. Can they be recovered from GoDaddy?

2 การตอบกลับ

Last posted about 2 years ago.

DolanApps's Avatar
DNS SPF records to prevent fake sender warnings (from Gmail and Hotmail, etc)?

2 การตอบกลับ

Last posted over 2 years ago.

SamHobbs's Avatar
What is Off-site DNS?

7 การตอบกลับ

Last posted about 4 years ago.

whtang1983's Avatar
What is the default DNS setting?

1 การตอบกลับ

Last posted over 2 years ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน