ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

การตั้งค่า DNS กับ Parallels Plesk Panel 10 Server และโดเมนของคุณกับเรา

มีอยู่สามขั้นตอนในการตั้งค่า DNS สำหรับเว็บไซต์ที่โอสต์ผ่าน Dedicated Server หรือ Virtual Private Server (VPS) โดยใช้ Plesk 10.x:

 1. จัดทำไฟล์เขตพื้นที่สำหรับชื่อโดเมนของคุณใน Parallels Plesk Panel
 2. จัดทำและลงทะเบียนโฮสต์โดเมนสองส่วน
 3. กำหนดเซิร์ฟเวอร์ชื่อให้กับชื่อโดเมนที่คุณลงทะเบียนไว้

ขั้นตอนที่ 1 - การจัดทำไฟล์เขตพื้นที่สำหรับชื่อโดเมนของคุณใน Parallels Plesk Panel

Parallels Plesk Panel จะจัดทำไฟล์เขตพื้นที่อัตโนมัติสำหรับชื่อโดเมนที่คุณตั้งค่าไว้ใน Parallels Plesk Panel หากคุณตั้งค่าชื่อโดเมนไว้แล้วใน Parallels Plesk Panel คุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้

การจัดทำไฟล์เขตพื้นที่สำหรับชื่อโดเมนของคุณใน Parallels Plesk Panel

 1. ล็อกอินเข้าไปที่ Parallels Plesk Panel ในฐานะผู้ดูแลระบบ
 2. จากแท็บ Webspaces คลิก Add a webspace (เพิ่มพื้นที่เว็บ)
 3. กรอกแบบฟอร์มชื่อโดเมน จากนั้นคิลก OK

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงกับเซิร์ฟเวอร์เฉพาะเหล่านี้ของคุณจะใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 24 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 2 - การกำหนดและลงทะเบียนโฮสต์โดเมนของคุณ

หลังจากตั้งค่าชื่อโดเมนและจัดทำไฟล์เขตพื้นที่ใน Parallels Plesk Panel แล้วคุณจะต้องกำหนดและลงทะเบียนโฮสต์โดเมนสองส่วนสำหรับชื่อโดเมนของคุณ หากชื่อโดเมนของคุณลงทะเบียนไว้กับเรา คุณสามารถสิ้นสุดขั้นตอนนี้ผ่านบัญชีที่คุณมีกับเรา หากชื่อโดเมนของคุณลงทะเบียนไว้กับบริษัทอื่น คุณจะต้องติดต่อบริษัทเหล่านี้เพื่อขอคำแนะนำในการลงทะเบียนโฮสต์โดเมน

ดูที่ เปลี่ยนเนมเซิร์ฟเวอร์สำหรับโดเมนของคุณ สำหรับขั้นตอนในการกำหนดโฮสต์โดเมนและการใช้ที่อยู่ IP สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้จาก (คุณสามารถหาที่อยู่ IP สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้จากส่วนการจัดการเซิร์ฟเวอร์เฉพาะหรือเซิร์ฟเวอร์เสมือนส่วนตัว (VPS) หรือใน Plesk)

โฮสต์โดเมนทั้งสองที่คุณสร้างขึ้นสามารถนำไปใช้สำหรับชื่อโดเมนอื่นที่โฮสต์ไว้ในเซิร์ฟเวอร์เสมือนจริงส่วนตัว (VPS) ของคุณ คุณไม่ต้องกำหนดโฮสต์โดเมนใหม่สำหรับชื่อโดเมนแต่ละรายการของคุณ

หลังจากกำหนดโฮสต์โดเมนของคุณแล้ว คุณจะต้องลงทะเบียนโฮสต์ไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

การลงทะเบียนโฮสต์โดเมนของคุณใน Parallels Plesk Panel

 1. ล็อกอินเข้าไปที่ Parallels Plesk Panel ในฐานะผู้ดูแลระบบ
 2. จากหัวข้อ Hosting Services คลิก Domains (หากไม่พบตัวเลือกนี้ให้ข้ามไปขั้นตอนที่ 4)
 3. คลิก เปิดในแผงควบคุม ทางด้านขวาของชื่อโดเมนที่ต้องการใช้
 4. จากแท็บ Websites & Domains คลิก DNS Settings
 5. ใช้ปุ่ม Add Record เพื่อเพิ่มระเบียนข้อมูลต่อไปนี้ จากนั้นคลิก OK หลังจากเพิ่มแต่ละรายการ:
  ฟิลด์ สิ่งที่ต้องทำ...
  ประเภทระเบียนข้อมูล เลือก A.
  ชื่อโดเมน ระบุโดเมนย่อยที่คุณใช้สำหรับโฮสต์โดเมนของคุณ เช่น NS1
  ที่อยู่ IP กรอกที่อยู่ IP เซิร์ฟเวอร์ของคุณ
  ฟิลด์ สิ่งที่ต้องทำ...
  ประเภทระเบียนข้อมูล เลือก A.
  ชื่อโดเมน ระบุโดเมนย่อยที่คุณใช้สำหรับโฮสต์โดเมนของคุณ เช่น NS2
  ที่อยู่ IP กรอกที่อยู่ IP เซิร์ฟเวอร์ของคุณ
  ฟิลด์ สิ่งที่ต้องทำ...
  ประเภทระเบียนข้อมูล เลือก NS
  ชื่อโดเมน ปล่อยว่างไว้หรือกรอกโดเมนย่อยสำหรับเว็บไซต์ของคุณ
  ที่อยู่ IP กรอกโดเมนย่อยที่คุณจัดทำไว้สำหรับโฮสต์โดเมนของคุณ พร้อมกับชื่อโดเมนของคุณ เช่น NS1.coolexample.com โดย coolexample.com จะเป็นชื่อโดเมนของคุณ
  ฟิลด์ สิ่งที่ต้องทำ...
  ประเภทระเบียนข้อมูล เลือก NS
  ชื่อโดเมน ปล่อยว่างไว้หรือกรอกโดเมนย่อยสำหรับเว็บไซต์ของคุณ
  ที่อยู่ IP ป้อนโดเมนย่อยที่คุณสร้างขึ้นสำหรับโฮสต์โดเมน พร้อมทั้งชื่อโดเมนของคุณ เช่น NS2.coolexample.com ในที่นี้ coolexample.com คือชื่อโดเมนของคุณ
 6. คลิกที่ อัพเดต
 7. รีสตาร์ทบริการ DNS เพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลกับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คลิก Go back to Server Administration Panel
 8. จากหัวข้อ Server Management คลิก Tools & Settings
 9. คลิก Services Management
 10. คลิกที่ปุ่มรีเฟรชสีเหลืองที่ด้านขวาสุดของบริการ DNS Server (BIND) ให้เวลาครู่หนึ่งเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์เริ่มการทำงานใหม่

  DNS อาจใช้เวลาในการเผยแพร่ 24-48 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 3 — การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ชื่อโดเมน

หลังจากกำหนดและลงทะเบียนชื่อโดเมนโฮสต์ทั้งสองแล้ว คุณจะต้องตั้งค่าชื่อเซิร์ฟเวอร์สำหรับชื่อโดเมนของคุณเพื่อให้ชี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ/เสมือนจริงส่วนตัว (VPS) ดู เปลี่ยนเนมเซิร์ฟเวอร์สำหรับโดเมนของคุณ เลือก I have specific nameservers for my domains (ฉันมีเนมเซิร์ฟเวอร์เฉพาะสำหรับโดเมน) แล้วกรอกชื่อโดเมนโฮสต์ที่คุณได้สร้างไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ