ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Do I have IMAP or POP settings?

Discover if your Workspace Email account is IMAP or POP enabled. (Learn the difference between IMAP and POP)

Workspace Plan IMAP-enabled POP-enabled
Unlimited Business X X
Business X X
Personal X X
Free X

Note: After August 2017, Business plans will update to Unlimited Business plan at their next renewal period.

If you're not sure what kind of plan you have, follow these steps:

  1. Log into your GoDaddy account and open My Products.
  2. คลิก อีเมลเวิร์คสเปซ
  3. If your Email Plan says Free, then you have POP-enabled email. If it doesn't, then you can use IMAP to set up your email.

    Note: We recommend using IMAP settings for email account set up.

ข้อมูลเพิ่มเติม


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ