ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Do I have to have an SSL Certificate?

If you plan to accept credit cards for transactions on your Quick Shopping Cart site, either through a payment gateway or using a Point Of Sale (POS) credit card machine, then you must have an SSL Certificate for your site. This is to ensure the security of your site when handling your customers' personal and credit card information.

If you do not plan to accept credit cards through a payment gateway or using a POS, you do not have to have an SSL Certificate.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ