ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Do I need SPF or DKIM validation to send campaigns?

With GoDaddy Email Marketing, in most cases you will get an SPF Pass without needing to change anything on your end. If you don't have an SPF record set up, your campaigns will still deliver really well through GoDaddy Email Marketing. Also, each campaign is signed using our own DKIM signature, and includes Sender ID validation. This allows for full email validation without you needing to ever be involved!

Now, while our SPF covers you for most cases, sometimes delivery can be improved with a little something on your end. If you are experiencing delivery issues (not caused by content), changing your own DNS records for the domain you are using as your sender address may help. You can add the following SPF record to your domain zone files:

v=spf1 include:spf.em.secureserver.net ~all


Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ