ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Do I need to make any changes to my domain settings when I am migrated?

If your domain is registered with GoDaddy, and you are using GoDaddy nameservers, you don’t need to do anything during your upgrade to Office 365.

If your domain is not registered with and using GoDaddy nameservers, you will have to choose how you want your domain updates handled. You may or may not be eligible for the Fully Automated option. In this case, we’ll do all the transferring and editing of your domain DNS nameservers and zone files, during the upgrade.

If you are not eligible for, or don’t wish to choose the Fully Automated option, you will need to manually update your DNS nameservers and zone files. Please pay close attention to communications from SkyKick. We'll send a unique code that must be added to prove ownership of the domain name and intent to use Office 365. You'll need to add cnames required for autodiscover, Skype for Business, and other services. You'll also need to modify the MX record to point the domain to the Office 365 mail server at your upgrade time. If you need assistance, at any point, with setting up your DNS, call our Upgrade Specialists team at 480.463.8838.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ