ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Do my email accounts have virus protection?

Yes. Our email accounts include our state-of-the-art Virus Protection system that automatically blocks infected email message attachments that may damage your computer with destructive viruses. Virus scanning occurs every time our servers receive an incoming attachment. Virus Protection is in place for Workspace Webmail, POP, and IMAP accounts so that any email messages containing an infected attachment are blocked.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ