ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Do you need the Signup IP addon?

Most users won’t need to capture the IP of every signup. If you’ve had an issue with spammy signups in the past, or your business simply calls for an extra level of documentation, then the Signup IP add-on is right for you.

The regular signup timestamp, that's collected by default, is usually enough for most other users. But, it can't ever hurt to have an extra level of detail in your record-keeping, if you feel you need it, at all.

Refer here, for instructions on how to set up the Signup IP add-on feature.

And here's more information about signup forms in general.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ