ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Do you offer any blogging software with your hosting accounts?

We offer a number of free blogging tools with our hosting plans including Serendipity, WordPress, and many others. A list of available free blog applications can be viewed in the Application Manager provided with your hosting account.

To view available applications and install your blog using the Application Manager see Install applications for more information.

NOTE:Quick-Install Hosting Applications are only available on paid hosting accounts. You can still install many programs on free hosting accounts, however you need to install them manually.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ