ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Do you offer any pre-made CGI scripts that I can use on my hosting account?

Our Linux Shared Hosting accounts include CGI and come with a form-mailer script. This script accepts information from a form and sends you an email message with that information. To make use of this service a person needs to know how to construct a form using HTML.

For more information about this form-mailer, see Using the CGI Form-Mailer.

Note: CGI is only available on Deluxe and Ultimate Shared Hosting accounts.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ