ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Do your cPanel shared hosting accounts support email authentication?

We have disabled both of cPanel's built-in email authentication tools: DomainKeys Identified Mail (DKIM) and Sender Policy Framework (SPF).

These features were previously available in our cPanel interface, but never produced any effect on a customers' accounts, so we disabled them. These features work only if the cPanel account itself hosts the domain names' zone files; our cPanel shared hosting accounts do not use this configuration.

If you would like to use SPF records, you can create them through our Domain Manager (more info).

We do not offer a feature for using DKIM email authentication.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ