ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Windows (Plesk) ช่วยเหลือ

Do your hosting accounts support MVC4 and MVC5 applications?

Only our Plesk Shared Hosting accounts support MVC4 and MCV5 applications. For more information, see What type of hosting account do I have?

When you publish your site using an MVC4 or MCV5 application, make sure you have .NET include the MVC dlls; they're included by default, so there's no action required on your end. You might also need to upload assemblies you want to use to a bin specific to your project.

For MVC5 applications using Entity Framework, you'll also need to change your CAS priv to "Full."

To Change Your CAS Priv

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. At the bottom of the section of the domain hosting you want to use, click Show More.
  5. Click ASP.NET settings.
  6. From the CAS trust level menu, select Full.
  7. Click OK.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ