ช่วยเหลือ

ตัวสร้างเว็บไซต์ 7 ช่วยเหลือ

Does Facelift include a mobile site?

GoDaddy no longer offers Facelift as a service, though we will still support some of its features. Instead, we're offering a new service called Website Makeover that offers an updated, fresh looking design for your site.

We only design your website for a desktop. However, the latest version of Website Builder enables you to turn on/off a mobile-optimized view. You can turn it on after we migrate the redesigned site — or we can do it for you during the redesign.

Mobile-friendly sites rank higher in Google search results. The mobile view generated by Website Builder’s latest version meets all of Google's criteria for such sites, but cannot be customized.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ