ช่วยเหลือ

Microsoft 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Domain at another company: Set mail destination

Since your domain name is at another registrar or in another GoDaddy account, we need you to add TXT, CNAME, MX and SRV records before you can begin using your Microsoft® Office 365 from GoDaddy email. Your details are in your Office 365 account.

  1. Log in to your account at the other company.
  2. TXT Record: Find where to add a TXT record, and enter the details we showed in your Office 365 account.
  3. CNAME Records: Find where to add a CNAME record, and enter the details we showed in your Office 365 account.
  4. MX Records: Find where to add an MX record, and enter the details we showed in your Office 365 account.
  5. SRV Records: Find where to add an SRV record, and enter the details we showed in your Office 365 account.

Check below for instructions for specific companies:

ขั้นตอนถัดไป

  • Have GoDaddy check your new DNS settings, by logging into your account, and clicking I updated these settings. Check, please! You'll get an email when your Office 365 address is ready to go!
  • Then, set up your email client:

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • If you have existing mail destination records on your domain, you will need to remove the old records, before your Office 365 email will work.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ