ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Domain Broker Service: a buyer's roadmap

Choosing a domain name is one of the most important pieces for your online presence. But sometimes that perfect domain name is already registered to someone else. Fortunately, we have a solution — Domain Broker Service. Our professional Domain Broker Agents will make every reasonable attempt to contact the current domain name owner to try and negotiate its purchase on your behalf. Follow this guide for a step-by-step walk through of the process.

1: Set your domain budget

Start by setting the budget you're prepared to spend for your perfect domain name.

2: Consultation and negotiation

Your Domain Broker Agent will contact you to review your information. Then, they'll contact the current domain owner on your behalf and attempt to negotiate a sale price.

3: Pay for your new domain name

Once a price is agreed on, you'll make the payment and buy your new domain.

4: Transfer your domain name

We'll help you transfer your new domain to your account so you can begin your online adventure.

5: Domain Broker Service — what's next?

Check out the different options available to create your online presence with your new domain name.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ