ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Domain Buy Service คืออะไร?

หากชื่อโดเมนที่คุณต้องการถูกลงทะเบียนไว้แล้วโดยบุคคลอื่น คุณสามารถใช้ Domain Buy Service มืออาชีพของเรากับ Domain Buy Agent มืออาชีพของคุณในการพยายามที่จะซื้อมันมาเป็นของคุณ Domain Buy Agent จะพยายามทำทุกวิถีทางที่เหมาะสมเพื่อติดต่อกับผู้ลงทะเบียนชื่อโดเมนคนปัจจุบันในการพยายามเจรจาต่อรองขอซื้อชื่อโดเมน

นอกจากค่าธรรมเนียมบริการจัดซื้อโดเมนแล้ว ยังมีค่านายหน้าอีก 20% (ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ $15)

การสั่งซื้อบริการจัดซื้อโดเมน ตัวแทนของเราจะเจรจาข้อตกลงต่างๆให้คุณ ซึ่งจะใช้เวลาสูงสุด 30 วัน การสั่งซื้อของคุณไม่สามารถขอรับเงินคืนได้และไม่สามารถโอนย้ายได้ ถ้าคุณต้องการสั่งซื้อชื่อโดเมนอื่นแทนชื่อเดิมที่คุณได้สั่งซื้อไปแล้ว คุณจะต้องส่งคำขอสั่งซื้อแยกกันเพื่อขอรับชื่อโดเมนผ่านบริการจัดซื้อโดเมน

ถ้าเราไม่สามารถติดต่อผู้ลงทะเบียนหรือผู้ลงทะเบียนปฏิเสธที่จะขาย ไม่มีอะไรที่เราสามารถทำได้มากไปกว่านี้ในการช่วยให้คุณได้ชื่อโดเมน เมื่อบริการจัดซื้อโดเมนของคุณหมดอายุ เราจะไม่เพิ่มความพยายามเพื่อให้คุณได้ชื่อโดเมน

เราพิจารณาว่าการบริการเสร็จสมบูรณ์ลงเมื่อ:

  • ตัวแทนซื้อโดเมนได้กระทำการที่สมเหตุสมผล พยายามอย่างดีที่สุดแล้วในการติดต่อผู้ลงทะเบียนชื่อโดเมน ไม่มีการตอบกลับภายในระยะเวลาของการนัดหมาย
  • คุณไม่ต้องการที่จะพยายามให้ได้มาซึ่งชื่อโดเมนอีกต่อไป
  • ผู้ลงทะเบียนชื่อโดเมนคนปัจจุบันปฏิเสธข้อเสนอสูงสุดของคุณ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ