ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Domain Buy Service: A Seller's Roadmap

Click on the following topics to answer to your questions about selling your domain name through our Domain Buy Service.

Can I sell my domain name through Domain Buy Service even if it's not registered through you?

Yes! If we are able to reach an agreed upon price, our buyer purchases a transfer to move the domain name's registration to us. You're responsible for having access to the Administrative Contact's email (as listed in the Whois database) and providing the transfer information sent to that email address. That information must be sent to us or directly to the buyer.

If I decide to sell my domain name through you, what fees am I responsible for?

The Buyer pays all fees, including the 20% Brokerage fee. If the transaction goes through Escrow.com, you might be responsible for additional charges from Escrow.com, depending on the disbursement method you choose. Disbursement via check is a free service.

If we reach a deal, how do I get paid?

How and when you receive payment for the domain name depends on its sales price.

 • If the sales price is under $3,000, we send payment to your PayPal® or Good As Gold account on the 5th day after the buyer pays.
  During this time you and the buyer can complete the domain name's transfer or account change and we can verify the funds. We request that you complete the change of registrant prior to the 5th day, but payment is made after that time.
 • For transactions of $5,000 and greater, Escrow.com disburses payment.
  Once the buyer confirms final acceptance of the negotiated price, you receive notification to register at Escrow.com using the email address associated with your account with us. The buyer submits payment to Escrow.com. Escrow.com holds the funds in a non-interest-bearing account. Once they verify the funds, they notify you to begin moving the domain name.

  Once the Buyer confirms to Escrow.com that they received the domain name, Escrow.com disburses funds via your chosen disbursement method. For further information on disbursement and associated dates, see Escrow.com's help.

  During this process you might receive email messages from Domain Buy Service, Support, Transfers, Escrow.com, or the buyer.

How does the domain name change registrants?

Once you strike a deal and the Buyer submits payment, the method used to change the registrant to the buyer depends on whether or not the domain name is currently registered with us.

 • If the domain name is currently registered with us, you move it from your account to the buyer's account. — See Transfer my domain to another GoDaddy account for the steps required to initiate the move.
 • If the domain name is currently registered through a different registrar, you must transfer it to us. — The buyer is responsible for purchasing a domain name transfer to begin the transfer process. You are responsible for unlocking the domain name and providing us, or the Buyer directly, the following information:
  • The domain name's authorization (or EPP) code (provided by the current registrar)
  • The transfer security code that we email to the Administrative Contact for the domain name
  • The transfer transaction ID that we email to the Administrative Contact for the domain name


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ