ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Domain renewal cost

You can check the cost of your domain renewals at any time through your GoDaddy account.

Show me how

 1. Log in to your My Products page.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
 3. My products tab

 4. Click Manage All:
 5. Manage All

 6. You must be in the BETA version of Advanced list view of your account in order to check your domain renewal price. In the upper right corner, choose Advanced list view:
 7. Advanced list view icon

 8. Click on Edit Columns on the right side of your screen:
 9. Edit columns

 10. From the menu that appears, select Renewal Price, then click OK:
 11. Renewal price

The renewal price of any domains you own will now appear on the right side of your dashboard.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ