ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

ค้นพบโดเมนเรียนรู้ว่าโดเมนคืออะไรและคุณจะใช้งานได้อย่างไร
การต่ออายุพิจารณาตัวเลือกการต่ออายุโดเมนและสิ่งที่ต้องทำหากโดเมนของคุณหมดอายุ
ความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองปกป้องโดเมนของคุณด้วยความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครอง
จัดการการจัดระเบียบโดเมนอย่างละเอียดด้วยโฟลเดอร์และโปรไฟล์
การย้ายไปยังนายทะเบียนอื่นจัดการโดเมนของคุณตามต้องการด้วยการย้ายเข้าหรือย้ายออกจากนายทะเบียนอื่น
การย้ายไปยังบัญชีอื่นย้ายโดเมนจากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่ง
เนมเซิร์ฟเวอร์และ DNSกำหนดเส้นทางโดเมนของคุณด้วย DNS (ระบบชื่อโดเมน)
การพัก การส่งต่อ และการสร้างรายได้ใช้โดเมนของคุณหลากหลายวิธีการ