ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

ค้นพบโดเมนดูวิดีโอโดเมน จดทะเบียนโดเมน และเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างโดเมนกับเว็บไซต์
การต่ออายุรักษาโดเมนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอด้วยการต่ออายุโดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง หรือยกเลิกการต่ออายุโดยอัตโนมัติ
ความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองปกป้องโดเมนของคุณด้วยความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครอง
จัดการเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างโดเมนกับเว็บไซต์ วิธีจดทะเบียนโดเมน และดูวิดีโอเกี่ยวกับโดเมน
การย้ายไปยังนายทะเบียนอื่นจัดการโดเมนของคุณตามต้องการด้วยการย้ายเข้าหรือย้ายออกจากนายทะเบียนอื่น
การย้ายไปยังบัญชีอื่นย้ายโดเมนจากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่ง
เนมเซิร์ฟเวอร์และ DNSกำหนดค่าโดเมนของคุณเองโดยสามารถควบคุมด้านเทคนิคได้มากขึ้น
การพัก การส่งต่อ และการสร้างรายได้พักโดเมนของคุณจนกว่าจะใช้งาน ส่งต่อไปเว็บไซต์อื่น หรือสร้างรายได้ผ่าน CashParking