ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

ค้นพบโดเมนดูวิดีโอโดเมน จดทะเบียนโดเมน และเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างโดเมนกับเว็บไซต์
งานที่สำคัญปลดล็อคหรือยกเลิกชื่อโดเมน เปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อ หรือกู้คืนหรือต่ออายุโดเมนที่หมดอายุ
การต่ออายุรักษาโดเมนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอด้วยการต่ออายุโดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง หรือยกเลิกการต่ออายุโดยอัตโนมัติ
ความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองปกป้องโดเมนของคุณด้วยความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครอง
การย้ายจัดการโดเมนของคุณตามต้องการด้วยการย้ายเข้าหรือย้ายออก
ย้ายโดเมนไปยังบัญชีอื่นย้ายโดเมนจากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่ง หรือเปลี่ยนเจ้าของบัญชี
การพัก การส่งต่อ และโดเมนย่อยพักโดเมนของคุณไว้จนกว่าจะต้องการใช้ หรือใช้ให้คุ้มค่าที่สุดด้วยการโอนไปที่ไซต์อื่น หรือสร้างโดเมนย่อย
เนมเซิร์ฟเวอร์และ DNSกำหนดค่าโดเมนของคุณเองโดยสามารถควบคุมด้านเทคนิคได้มากขึ้น