ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Double opt-in

Double opt-in refers to when someone has subscribed to a newsletter or other email marketing message by explicitly requesting it -- and then also performs the secondary step of confirming the email address to be her own. This is accomplished by sending an email to the subscriber that contains a confirmation link in it. The subscriber is not added to your active subscribers, until after they have clicked on this confirmation link.

This eliminates the chance of abuse where somebody submits somebody else's email address without their knowledge and against their will. And it's a great guard against spam bots.

Here's an example of a GoDaddy Email Marketing Double opt in Confirmation link

All signup forms are double opt-in by default, but this is optional. You can change any of your forms to single opt-in, easily.

Related Topics:

So, What If I Buy An Opt In Email List?
Setting Your Form to Double Opt-in
More Email Delivery Tips.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ