ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Downgrade my business hosting to shared hosting

If you are on cPanel business hosting, you can downgrade your business hosting to shared hosting.

Warning:Shared hosting has less resources than business hosting. If your websites are resource-intensive, this may affect website performance.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the cPanel account you want to use, click Manage.
  4. Click cPanel Admin.
  5. Click Upgrade to open the resource options.
  6. Select a shared hosting plan from the drop-down menu.
  7. Click Downgrade.
  8. A pop-up window will appear. Confirm that you want to downgrade your account, then click Downgrade to complete the downgrade.

Warning: Downgrading from cPanel business to cPanel shared will cause a migration. This will automatically update DNS for all domains on the hosting account if they are in the same GoDaddy account. If your domains are in a different account or a different provider, you will need to update those domains to point them to your new shared hosting account.

Your account downgrade will typically take from 10 to 30 minutes, depending on the size of your sites. You will be notified when the downgrade is complete. Your sites may experience intermittent downtime until the downgrade is complete.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ