ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Download a copy of your backed up files and database

After your backup has completed, you can download a copy of your files and databases to keep locally on your computer.

  1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
  2. Click on Backups.
  3. Click on the URL of the website that you want to download the files from.
  4. Scroll down to the desired backup date and click Restore.
  5. Click download files.
  6. From here, you can either select the files you want to download via the file manager, or scroll down and click Download All Files.
  7. Select how you want to get the download link, and click Generate Zip.
  8. Complete the same process to download your database.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ