ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Microsoft 365 from GoDaddy วิธีใช้

Download and install Office

Microsoft 365 Business Premium and Premium Security plans let you install Office apps on up to five devices per user.

Before you can install your Office apps, you'll need to create your email account. If you already have an older version of Office on your computer, uninstall it before downloading the new version. You can use these Microsoft articles for uninstalling Office on a PC or uninstalling Office on a Mac for additional help.

 1. Sign in to your Email & Office Dashboard.
 2. Select Download Office, which opens your Microsoft 365 account. You might be asked to sign in using your email address and password.
  Download Office
 3. Select Install Office. The installation file will begin to download. If prompted, select Save. You might be asked to select your preferred language and Office version before you can begin installation.
  Install Office
 4. Once the file downloads, open the file and follow the steps provided to install your Office apps.
  Office Install Steps
 5. When you open your new Office apps, sign in using your Microsoft 365 email address and password.

  Note: You might need to choose your account type as Work or School to continue.

Related steps

More info