ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Download and save an email message

If you ever need to save a local copy of a specific email, you may save any message as an .EML file from within your Workspace webmail. To use this feature you will need to be in Classic View. If you are currently using Updated View, click the Classic View link on the top right. You can always switch back by clicking the Updated View in the same location.

  1. Log in to your Workspace Email.
  2. Open the message you want to save.
  3. In the top right corner of the page, click the More Actions menu.
  4. Select Save and click Apply.
  5. Your .EML file will download automatically or you will be prompted to select a folder to save to.

Related steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ