ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Download multiple photos

With Photo Album, you can download batches of multiple photos, rather than one at a time.

The photos you select will download as a single zip file. After the download is complete, unzip the file to access your photos.

  1. Select the gallery you wish to download photos from.
  2. Click the Manage Photos button.
  3. Place check marks by the photos that you wish to download.
  4. From the Apply this action drop-down box, select Download Photos.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ