ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Download my data from Pro Sites

You can request to download all data that Pro Sites has for your account.

  1. Log in to your Pro account. (Need help logging in?)
  2. Click Pro Home and select Sites.
  3. Click Pro in the upper-right corner and then click Settings.
  4. Click the Profile tab.
  5. In the Export personal data section, click Request Data Export.

    Note: It might take some time to export the data.

  6. When the data is ready, you will see the Data export complete notification in the upper-right corner. Click on the link to start the download. The link is valid for 7 days.

    Note: If you request another data export during the day, data for the first request will be generated.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ