ช่วยเหลือ

WordPress ภายใต้การจัดการ ช่วยเหลือ

Download your site files


To migrating your site from a Managed WordPress account to a non-managed host account, start by downloading the wp-content folder into a local folder.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. In the Managed WordPress section, select Manage for the site you want to migrate.
  3. From this control panel, select Tools.
  4. Select Open next to File Browser.
  5. Locate and then select the wp-content directory.
  6. Select Download from the toolbar.


More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ