ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Managed WordPress วิธีใช้

Download your site files


Step 1 of the Move a Managed WordPress site to an unmanaged WordPress account series.

To move your WordPress site, you need to download copies of all your site files. All your web pages, images, and other media are in your wp-content folder.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. In your My Products page, next to Managed WordPress, select Manage All.
 3. For the website you want to migrate, select Tools from the menu icon menu.

  site options menu
 4. Next to File Browser, select Open.
  file browser button
 5. Select the wp-content folder and then select Download from the toolbar.
  download content directory


More info