ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Downloading and Exporting CashParking Reports

You can download and export reports that list the CashParking® settings for your domain name, a report for all your CashParking domain names, or a detailed report of a specific CashParking domain name. You export files in .csv or .tsv format.

Note: The Domain Settings report cannot be exported using these instructions. Instead, save it first by selecting Save then view and export it from the Saved Reports list.

To Download and Export CashParking Reports

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click CashParking.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. From the Reports menu, select Run Reports.
  5. From the Detailed list, select the type of report you want to export.
  6. Click Export.
  7. Save the file to the location of your choice.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ