ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Downloading Your Premium Joomla! Template

GoDaddy has teamed with Template Monster to offer premium Joomla!® templates at a great price.

Getting your template is as easy as purchase, select, download, install.

To Download Your Premium Joomla! Template

 1. Purchase your promo code from GoDaddy Hosting Connection®. We send it to the email address associated with your account. For more information, see Purchasing Premium Joomla! Templates.
 2. Go to joomlagodaddy.templatemonster.com.
 3. Click View to preview of the template.
 4. Once you find a template you want, complete the following fields:
  • Full Name — Enter your full name.
  • Email — Enter the email address where you want to receive the download link for your template.
  • Promocode — Enter the promo code we emailed you.
  • Optional: Domain name — Enter the domain name you want to use with the template.
 5. Click Download Theme
 6. Open the email you receive from billing@template-delivery.com, and then click the link beginning with https://secure.template-help.com.
 7. Click Download template XXXX, where XXXX is the template number you selected. Your Web browser downloads the ZIP file containing the files for your template.

To install and activate your template, see Installing and Activating Your Premium Joomla! Template.

NOTE: As a courtesy, we provide information about how to use certain third-party products, but we do not endorse or directly support third-party products and we are not responsible for the functions or reliability of such products. Joomla!® is a registered trademark of Open Source Matters, Inc., in the United States and/or other countries. All rights reserved.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ