ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

DRAFT: How does DATA display my information?

You create Easy Database for Websites or tables, forms or screens, and generate code from your account and paste it into your website HTML. When you make updates from Easy Database for Websites or the Excel Add-in, your updated information displays to viewers on your website automatically.

How does my information update automatically?

Easy. There are script tags in the code you generate from your Easy Database for Websites account. After you place the code into your website, the script tags run each time someone visits your page. This connects to our servers to display the most recent information you posted.

How do website viewers post information?

You must install the PHP proxy file in a folder or the root of your website called /dbboon/. The proxy file sends the information visitors enter or their searches back to our servers.

See

to learn more about downloading the PHP proxy file.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ