ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

Duplicate a page on my website

To quickly create multiple pages with similar content, make a copy of your page.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Scroll to Website Builder and select Manage next to your website to open your site.
  3. Select Edit Website or Edit Site to open your website builder.
  4. In the Site Navigation, hover over the page you want to copy and select the page settings gear icon Settings menu. In the mobile app, select Pages then select the vertical three-dot kebab menu menu.
  5. Select Duplicate Page.
  6. Use page settings to rename your page (or hide it from navigation). You can also reorder your pages or make your pages into a drop-down menu.
  7. Continue customizing your page by editing content in a site section, adding a section, copying a section or deleting a section.
  8. Your changes are saved automatically. Use Preview to see the results and when you're ready to make the changes public, publish your site.

More info