ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Edit a campaign group name

  1. In Campaigns, find the group in the sidebar, on the right.
  2. Hover your mouse over the numbers to the right of the group name. The numbers will disappear and be replaced by a pencil icon. Click the pencil icon.
  3. The old title will be highlighted automatically, for editing. Type whatever you wish, and hit the return key on your keyboard:
  4. Group name is highlighted to edit. Hit return when finished editing text.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ