โดเมน วิธีใช้

แก้ไขเรคคอร์ด CNAME

แก้ไข CNAME หรือนามแฝง เรคคอร์ดในไฟล์โซน DNS ในบัญชี GoDaddy ของคุณ เรคคอร์ด CNAME จะใช้คำนำหน้าโดเมน เช่น blog.mycoolnewbusiness.com เพื่อชี้ไปยังชื่อโดเมนหรือ URL อื่น

 1. ลงชื่อเข้าใช้พอร์ตโครงการของโดเมน GoDaddy ของคุณ (หากต้องการความช่วยเหลือในการเข้าสู่ระบบ ให้ค้นหาชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณ)
 2. เลือก ชื่อ Alt สำหรับรูปภาพตัวเลือกแก้ไขโดเมน” ถัดจากโดเมนของคุณ แล้วเลือก “แก้ไข DNS” คุณอาจต้องเลื่อนลงไปจึงจะมองเห็นตัวเลือก “แก้ไข DNS
  ภาพถ่ายหน้าจอที่แสดงตัวเลือกสำหรับการแก้ไข DNS
 3. เลือกภาพหน้าจอของไอคอนสำหรับแก้ไขระเบียนข้อมูล DNSแก้ไขถัดจากระเบียนข้อมูล CNAME ที่คุณกำลังแก้ไข
 4. แก้ไขรายละเอียดสำหรับระเบียนข้อมูล CNAME ของคุณดังนี้
  • ชื่อ: ชื่อโฮสต์หรือคำนำหน้าที่จะใช้ตั้งค่าเรคคอร์ด CNAME คุณสามารถใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.) ได้ แต่ต้องไม่ใช้เป็นอักขระตัวแรกหรือตัวสุดท้าย ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายมหัพภาคเรียงต่อกัน (...) และโฮสต์ต้องมีความยาวไม่เกิน 63 อักขระและไม่มีสัญลักษณ์ @ คุณไม่สามารถใช้โฮสต์ที่กำหนดให้กับเรคคอร์ด A, เรคคอร์ด TXT หรือเรคคอร์ด MX ที่มีอยู่แล้วได้
  • ค่า: URL ที่คุณตั้งค่าให้เป็นปลายทางสำหรับโฮสต์ พิมพ์ @ เพื่อชี้ไปยังชื่อรูทโดเมนโดยตรง
  • TTL: ระยะเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ควรใช้ในการแคชข้อมูล โดยค่าเริ่มต้นกำหนดไว้ที่ 1 ชั่วโมง
 5. เลือก บันทึก เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้เสร็จสมบูรณ์

การอัพเดต DNS ส่วนใหญ่จะมีผลภายในหนึ่งชั่วโมง แต่อาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงในการอัพเดตทั่วทั้งหมด

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม