ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Edit a DS record

You can edit any of your DS records at any time.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Next to Domains, click Manage.
 3. You must be in the list view of your account in order to edit DS records. In the upper right corner of your account, choose the list view:
 4. Select the domain name you want to update the DS record for.
 5. On the Settings tab, under DS Records, click Manage:

  Note: You can manage DNSSEC services for only one domain name at a time.

 6. Click Edit to change any relevant information.
 7. We validate the updated DS record information you enter by searching the key tag on the DNS server to verify that it is DNSSEC-enabled.
  • If we find an error, you have the following options:
   • To Override the Error and Confirm the Entries — Select I understand that continuing with errors..., and then click OK.

    Note: Your Web page might not resolve if you store the invalid DS record information.

   • To Correct the Entries Before Continuing — Click Previous to return to the entry screen and correct the entries.
   • To Exit Without Saving the Entries — Click Cancel, and then click OK.
  • If we do not find errors, click Next, and then click OK twice.

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ