ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Edit a DS record

Once you've added a DS record, you can make changes to it at any time.

 1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
 2. Select your domain to access the Domain Settings page.
 3. Under Additional Settings, select Manage DNS.
 4. Under Advanced Features, select DNSSEC.
 5. On the DS Records page, select the edit dns pencil icon pencil icon next to the record you need to update.
 6. Make changes to any of the settings:
  • Key Tag: A string of numbers less than 65536 that identifies the DNSSEC record for this domain name. Enter the numerical string in the provided field.
  • Algorithm: The cryptographic algorithm that generates the signature. Choose an option from the drop-down menu.
  • Digest Type: The algorithm type that constructs the digest. Choose an option from the drop-down menu.
  • Digest: The digest is a string of numbers and letters. Enter the number and letter string in the provided field.
 7. Select Save to save your changes.

Please allow up to 48 hours for your changes to take full effect globally.

Related step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ