ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Edit a Preset Profile

Editing a Preset Profile is easy.

 1. Log in to your My Products page.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab.
  My products tab
 3. In the Domains window, click Manage All.
 4. You must be in the List view of your account in order to edit a Preset Profile. In the upper right corner, choose List view.
  Advanced list view icon
 5. Check the box next to the domain you want to edit.
 6. Click Organize, and then click Manage Preset Profiles.
 7. On the Preset Profile Manager window that appears, click the Text Icon (Edit icon) next to the profile you wish to edit.
 8. Make any necessary changes and click Finish.

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ