ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Edit a preset profile

After creating a preset profile, you can edit the settings of the profile. Once you save your profile changes, each assigned domain name is updated to keep your settings consistent.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. From the Settings menu, select Manage Preset Profiles
    manage preset profiles
  3. Select an existing preset profile you'd like to edit.
  4. Edit any current settings in the available fields.
  5. When you're done customizing, click Save.

Related steps

More info

  • Organize your domains even further with Folders.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ