ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Domains วิธีใช้

Edit a subdomain

Edit a subdomain record in your DNS zone file. Subdomains use a domain prefix, such as blog.coolexample.com, as an A record to point to an IP address. To edit a subdomain that points to a domain name, you'll need to edit a CNAME.

 1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
 2. Select your domain to access the Domain Settings page.
  select domain
 3. Select Manage DNS under Additional Settings.
 4. Select Edit next to the A record subdomain you're editing.

  Note: Can't edit the record? Check these settings or products:
  • Do you own Search Engine Visibility? Our GoDaddy Guides to help edit the record.
  • Is forwarding enabled on the domain? Delete forwarding to enable editing the record.
  • Is the domain connected to a 3rd-party site (e.g., Squarespace or LinkedIn)? Visit that site to disconnect it, or remove the connection to enable editing the record.
  • Is a firewall turned on in Website Security? Edit your IP address to the correct IP for your hosting account.

 5. Edit the details for your A record subdomain:
  • Name: The host name or prefix for the subdomain. For example, enter blog to create the subdomain blog.mycoolnewbusiness.com for coolexample.com.
  • Value: The IP address for your subdomain. This will usually be the IP address of your hosting account.
  • TTL: How long the server should cache information. The default setting is 1 hour.
 6. Select Save to complete your changes.

Most DNS updates take effect within an hour, but could take up to 48 hours to update globally.

Related steps

More info