โดเมน วิธีใช้

แก้ไขเรคคอร์ด A

A records, or address records, are the most fundamental type of DNS record and are used to indicate the IP address of a domain. You can edit the details of existing A records in your GoDaddy DNS zone file at any time. If you're trying to change your www record, you'll need to edit your CNAME record instead.

Changes to an existing A record could cause your website or email service to stop working properly.

 1. ลงชื่อเข้าใช้พอร์ตโครงการโดเมน GoDaddy ของคุณ (ต้องการความช่วยเหลือในการเข้าสู่ระบบใช่ไหม ให้ค้นหาชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณ)
 2. เลือกภาพหน้าจอแสดงไอคอนสามจุดเพื่อเลือกตัวเลือกการแก้ไขโดเมน ตัวเลือกการแก้ไขโดเมน ถัดจากโดเมนของคุณแล้วเลือก แก้ไข DNS คุณอาจต้องเลื่อนลงเพื่อดู แก้ไข DNS
  ภาพหน้าจอแสดงตัวเลือกสำหรับแก้ไข DNS
 3. Select the checkboxes next to the DNS records you need to edit and then select Edit.
  screenshot showing bulk edit dns records
  • To edit a single DNS record, select screenshot of the icon for editing a dns record Edit next to the specific record you'll be editing.
  Note: If you can't edit a DNS record, make sure you don't have forwarding on the domain, and that your Website Security IP address is correct.
 4. ป้อนรายละเอียดสำหรับเรคคอร์ด A ของคุณดังนี้
  • Name: The hostname or prefix of the record, without the domain name. Enter @ to put the A record on your root domain, or enter a prefix, such as blog or shop, to create a subdomain that points to an IP address.
  • Value: The IP address the record corresponds to. This is commonly the IP address for a hosting account.
   • Select Add another value to add more IP addresses to this record.
  • TTL (ช่วงเวลาสูงสุดที่ข้อมูลอยู่ในระบบเครือข่าย): คือระยะเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ควรแคชข้อมูลก่อนที่จะรีเฟรช โดยค่าเริ่มต้นกำหนดไว้ที่ 1 ชั่วโมง
 5. Select Save to confirm your edits. If you added multiple records at the same time, select Save All Records.

การเปลี่ยนแปลง DNS ส่วนใหญ่จะมีผลภายในหนึ่งชั่วโมง แต่อาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงในการอัพเดตทั่วโลก

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม