โดเมน วิธีใช้

เพิ่มเรคคอร์ด MX

แก้ไขเรคคอร์ด MX (Mail Exchanger) ของคุณในไฟล์โซน DNS เพื่อเปลี่ยนวิธีการที่โดเมนจัดการกับการส่งอีเมล การเปลี่ยนแปลงเรคคอร์ด MX ของคุณอาจรบกวนบริการอีเมลปัจจุบันของคุณชั่วคราว

 1. ลงชื่อเข้าใช้พอร์ตโครงการของโดเมน GoDaddy ของคุณ (หากต้องการความช่วยเหลือในการเข้าสู่ระบบ ให้ค้นหาชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณ)
 2. เลือก ชื่อ Alt สำหรับรูปภาพตัวเลือกแก้ไขโดเมน” ถัดจากโดเมนของคุณ แล้วเลือก “แก้ไข DNS” คุณอาจต้องเลื่อนลงไปจึงจะมองเห็นตัวเลือก “แก้ไข DNS
  ภาพถ่ายหน้าจอที่แสดงตัวเลือกสำหรับการแก้ไข DNS
 3. เลือกภาพหน้าจอของไอคอนสำหรับแก้ไขระเบียนข้อมูล DNSแก้ไขถัดจากระเบียนข้อมูล MX ที่คุณกำลังแก้ไข โดเมนสามารถใช้บริการอีเมลได้ครั้งละหนึ่งบริการเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ Microsoft 365 หรือ อีเมล Google บนหนึ่งโดเมน แต่คุณไม่สามารถใช้ทั้งสองบริการอีเมลบนโดเมนเดียวกันได้
 4. แก้ไขรายละเอียดสำหรับระเบียนข้อมูล MX ของคุณดังนี้
  • ชื่อ: โดเมนหรือโดเมนย่อยสำหรับเรคคอร์ด MX ใช้ @ เพื่อส่งอีเมลไปยังรูทโดเมนของคุณ หรือใช้โดเมนย่อย เช่น www หรือ mail
  • ลำดับความสำคัญ: ลำดับในการประเมินและใช้ระเบียนข้อมูล ลำดับความสำคัญต่ำกว่าจะได้รับการอ่านก่อนลำดับความสำคัญสูงกว่า
  • ค่า: ที่อยู่ของเมลเซิร์ฟเวอร์ เช่น smtp.secureserver.net
  • TTL: ระยะเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ควรใช้ในการแคชข้อมูล โดยค่าเริ่มต้นกำหนดไว้ที่ 1 ชั่วโมง
 5. เลือก บันทึก เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้เสร็จสมบูรณ์

การอัพเดต DNS ส่วนใหญ่จะมีผลภายในหนึ่งชั่วโมง แต่อาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงในการอัพเดตทั่วทั้งหมด

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

 • ยืนยันว่าเรคคอร์ด MX ของคุณได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้องโดยส่งอีเมลทดสอบให้ตัวเอง อย่าลืมว่า อาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงเพื่อให้การเปลี่ยนแปลง DNS มีผล
 • ลบหรือเพิ่มระเบียนข้อมูล MX ได้ทุกเมื่อ

ข้อมูลเพิ่มเติม