ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ช่วยเหลือ

โดเมน วิธีใช้

เพิ่มเรคคอร์ด MX

แก้ไขเรคคอร์ด MX (Mail Exchanger) ของคุณในไฟล์โซน DNS เพื่อเปลี่ยนวิธีการที่โดเมนจัดการกับการส่งอีเมล การเปลี่ยนแปลงเรคคอร์ด MX ของคุณอาจรบกวนบริการอีเมลปัจจุบันของคุณชั่วคราว

 1. Sign in to your GoDaddy Domain Portfolio. (Need help logging in? Find your username or password.)
 2. Select alt name for the image Domain Edit Options next to your domain and then select Edit DNS. You may need to scroll down to see the Edit DNS option.
  screenshot showing the option for edit dns
 3. Select screenshot of the icon for editing a dns record Edit next to the MX record you're editing. A domain can only use one email service at a time. For example, you can use Microsoft 365 or Google email on a domain, but you can't use both email services on the same domain.
 4. แก้ไขรายละเอียดสำหรับระเบียนข้อมูล MX ของคุณดังนี้
  • ชื่อ: โดเมนหรือโดเมนย่อยสำหรับเรคคอร์ด MX ใช้ @ เพื่อส่งอีเมลไปยังรูทโดเมนของคุณ หรือใช้โดเมนย่อย เช่น www หรือ mail
  • ลำดับความสำคัญ: ลำดับในการประเมินและใช้ระเบียนข้อมูล ลำดับความสำคัญต่ำกว่าจะได้รับการอ่านก่อนลำดับความสำคัญสูงกว่า
  • ค่า: ที่อยู่ของเมลเซิร์ฟเวอร์ เช่น smtp.secureserver.net
  • TTL: ระยะเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ควรใช้ในการแคชข้อมูล โดยค่าเริ่มต้นกำหนดไว้ที่ 1 ชั่วโมง
 5. เลือก บันทึก เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้เสร็จสมบูรณ์

การอัพเดต DNS ส่วนใหญ่จะมีผลภายในหนึ่งชั่วโมง แต่อาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงในการอัพเดตทั่วทั้งหมด

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

 • ยืนยันว่าเรคคอร์ด MX ของคุณได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้องโดยส่งอีเมลทดสอบให้ตัวเอง อย่าลืมว่า อาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงเพื่อให้การเปลี่ยนแปลง DNS มีผล
 • ลบหรือเพิ่มระเบียนข้อมูล MX ได้ทุกเมื่อ

ข้อมูลเพิ่มเติม