ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Edit basic storefront pages

Online Store includes four basic pages — Home, Our Story, Contact Us and Terms. For more about these "storefront" pages, see What are basic storefront pages?. To create individual product pages, see Add products.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. In your Products list, click Online Store, and then next to the account you want to use, click Manage.
 3. At the top of your screen, click Store Design and then click the Pages tab.
  Click Pages tab
 4. Click the Edit button for the page you want to change: Our Story, Contact Us or Terms. (The Home page is set using the Theme tab.)
 5. On the page you select, you can edit the Page Title, and Page content fields:
  • Page Title: Use this field to set the name visitors see in your website navigation.
  • Page content: Use this field to set what appears within the page.
  • Note: The Page content field cannot handle more than 21,000 characters (equal to about 7 single-spaced typed pages). If you add more than that, you'll receive an error message.

 6. Click Save to apply any changes made to your page. When the window closes, you're returned to the list of pages on your site.
 7. Click Add Page if you want to create a Blank Page .

Note: You cannot delete the Home, Our Story, Contact Us or Terms pages. However, using the Pages tab's listings, you can click Delete to remove pages you create.
To remove a custom page, click Delete in the Pages tab

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ