โฮสติ้งสำหรับ Windows (Plesk) วิธีใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะแปลหน้านี้ให้คุณ มีหน้าภาษาอังกฤษด้วย

แก้ไขไฟล์ในโฮสติ้ง Windows

คุณสามารถแก้ไขเนื้อหาของไฟล์แบบข้อความบนบัญชีโฮสติ้ง Windows ของคุณได้

หมายเหตุ: ก่อนทำการเปลี่ยนแปลงเราขอแนะนำให้ สร้างสำเนาไฟล์ของคุณ

  1. ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ ของ GoDaddy
  2. ด้านล่าง เว็บโฮสติ้ง ถัดจากบัญชีโฮสติ้ง Windows ที่คุณต้องการใช้ให้เลือก จัดการ
  3. เลือก Plesk Admin
  4. เลือก ไฟล์
  5. ในรายการไฟล์ให้เลือกไฟล์ที่คุณต้องการแก้ไขแล้วเลือก แก้ไขในโปรแกรมแก้ไขข้อความ
  6. ทำการเปลี่ยนแปลงแล้วเลือก ตกลง

ข้อมูลเพิ่มเติม