ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Edit FTP users in cPanel hosting

You can easily edit the password and quota for FTP users in your cPanel hosting account.

  1. Log in to your GoDaddy cPanel hosting account. (Need help opening your account?)
  2. In the upper left corner of the account Dashboard, click FTP Manager.
    select ftp manager
  3. In the FTP Accounts section, next to the FTP user account you want to edit, select either Change Password or Change Quota.
  4. Make your changes and then click Change Password or Change Quota.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ