ช่วยเหลือ

ตัวสร้างเว็บไซต์ 7 ช่วยเหลือ

Edit image

Once you add an image to a page, you can resize it, crop it, or replace if you like. You also can add an ALT tag to the image to meet accessibility guidelines for the visually impaired — and improve your site's search engine rank.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click Edit Site.
 4. Double-click the image to display the zoom and crop tools.
 5. Drag the Zoom slider to show just part of the image, while preserving its overall proportions.
  Drag the Zoom slider

  Note: To return the photo to its "unzoomed" size, drag the slider to the far left. Clicking the button next to it resets the image to the file's original dimensions, which are often larger than the frame you created with the Image tool.
  To unzoom the image, use the Zoom slider instead of the Reset button next to it.

 6. To crop the image, double-click anywhere in it and reposition any corner's crop marker.
  To crop the image, click and drag on corner frames.
 7. To reposition the image within the crop or zoom frame, click and drag the image.

  Note: With Business and Business Plus plans, you can rotate individual images from the Image Editor toolbar. You can also edit your image in an image-editing application, such as Photoshop, and then upload the edited image to your site.

 8. Click anywhere outside of the image into blank space to save the cropping.
 9. To make other changes to the image, click the image and click a button in the image toolbar:
  Click an image to display the image toolbar.
  Image editor toolbar
  Button Name Action
  Replace image button Replace Image Opens Choose Photos window.
  Crop image button Crop Image Crops image; explained in Step 5 above.
  Image editor button Image Editor Opens the Advanced Image Editor, available only in Business and Business Plus Website Builder Plans.
  Duplicate image button Make a Copy Duplicates the image and places it overlapping the original.
  Settings button Settings Opens the Settings window, where you can use the Image Settings tab to link images to pages or apply various edge styles.
  This is also where you can add an ALT tag, used by screen reading programs to describe the image for the visually impaired and often required under accessibility guidelines. This also improves your site's rank in search engine results.
  Delete image button Delete Removes the image
  More choices button More Displays a menu of other options, including controlling layers and locking image's position.
 10. Click Publish to update your site online.

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ