ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Edit my email address settings

After you set up an email address in our system, you can edit its settings in the Workspace Control Center. You can only make changes to one email address at a time.

 1. Sign in to Workspace Control Center. Enter your GoDaddy username, password and click Sign in (your Workspace Email address and password won't work here).
 2. Click View Email.
 3. From the Tools menu, select View All Email Plans.
 4. Expand the email plan that contains the address(es) you want to manage.
 5. Click the email address you want to edit.
 6. (Optional) On the Settings tab, you can change the email account password, allocate storage space for the address, or make the address a catch-all. Select or enter the following:
  • Change Password — Enter your password for this address.
  • Confirm Password — Re-enter your password.
  • Space for this mailbox — Enter the amount of storage space you want to allocate for this address.
  • (Optional) Make this mailbox a catchall — Select if you want this email to receive all messages that are addressed to an incorrect email address for a domain.
   For example, you have three email addresses set up for coolexample.com; info@coolexample.com, sales@coolexample.com, and webmaster@coolexample.com, you can set up info@coolexample.com as a catch-all email account. Then, any email messages sent to manager@coolexample.com (or any other invalid email address), are sent to the catch-all account (info@coolexample.com).
 7. (Optional) On the Related Products tab, you can associate this email address with other products. Select or enter the following:
  • Calendar — Select to set up this email address for your Calendar account. Specify the account to use, and enter your user name and password. For more information, see Set up my user accounts.
  • Online Storage — Select to set up this email address for your Online Storage account. Specify the account to use, and enter your user name and password. For more information, see Set up my Online Storage.
 8. (Optional) On the Advanced tab, you can configure advanced settings for this email address. Enter or select the following:
  • Send CC To — Enter the email address(es) you want to send a copy of each email message this address receives to. Separate multiple addresses with commas.
  • SMTP Relays per day — Select the maximum number of messages per day that you can send from this address.
 9. (Optional) On the Auto Reply tab, you can send an automatic reply to each email message sent to this address. Select or enter the following:
  • Use Auto Responder — Select to activate automatic messages.
  • Message — Enter the message you want to send.
  • From Name — Select this email address to send the automatic reply from, or select Custom name and enter another email address to send the reply from.
  • Subject — Select Original subject, or select Custom subject and enter a subject.
  • Start Time — Select Start Now, or select Start on and select the start date.
  • End Time — Select No End time, or select End on and select the stop date.
  • Reply Frequency — Select the reply frequency for the Auto Reply message.
 10. Click OK to confirm your changes. It can take up to 15 minutes for your changes to take effect.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ