ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Edit my homepage calendar settings

You can manage the number and type of events and tasks you display on your Homepage. To learn more about Homepage, see Using the Web-Based Email Homepage.

 1. Log in to your Workspace Email account and open your product. (Need help logging in?)
 2. If your Homepage does not automatically display, go to the Homepage tab.
 3. In the Calendar section, click the pencil icon.
 4. Complete the following:
  Number of events to display
  The number of events you want to display on your Homepage.
  Type of events to display
  The specific time frame for events that you want to display on your Homepage.
  Number of Tasks to display
  The total number of tasks you want to display on your Homepage.
  Type of tasks to display
  Define the task types you want to display.
  Priority of tasks to display
  Set the priority of tasks you want to display on your Homepage.
 5. Click Save.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ