ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Edit my own host names

If you registered host names to create nameservers for your domain name, you can edit the hosts and their corresponding IP addresses. This will change how your custom nameservers appear and where they are hosted.

 1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
 2. Select your domain name from the list to access the Domain Settings page.
 3. Scroll down to Additional Settings and click Manage DNS.
  select manage dns
 4. Scroll down to Advanced Features and click Host Names.
  Host names
 5. Next to the host name you wish to edit, click the edit dns pencil icon pencil icon.
 6. Make any necessary changes, then click Save.

  Note: If there are domain names currently pointed to these host names, you can't remove them and any changes you make can affect how those domains function. Be cautious and verify your settings before saving changes.

Please allow up to 48 hours for all changes to take full effect.

Related step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ