ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Edit my own host names


If you set up your own host names as nameservers, you can edit them as well as add or edit their corresponding IP addresses.

Warning: If there are domain names currently pointed to these host names, you can't remove them. Further, changes you make to host names can affect how those domains function. Be cautious and verify your settings before saving changes.

Looks like you're not logged in. If you log in above (under Text Icon), we can save you a couple of steps.

  1. Go to the DNS Management page.
  2. On the DNS Management page, under the Advanced Features section, click Host names.
  3. Next to the host name you want to edit, click the pencil icon.
  4. Make any necessary changes, then click Save.

Note: Host name changes can take up to 48 hours to propagate. Hosting or other domain name features might not work during the propagation period.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ