ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Website Builder วิธีใช้

Edit products imported from Square

After importing Square products into your Websites + Marketing Online Store, you may want to edit or add some product details. At the moment, two-way syncing between Square and Online Store is limited, but we're working to expand that ability.

Note: This feature is not available on mobile devices.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Scroll to Websites + Marketing and select Manage next to your site.
  3. In your Dashboard, select Commerce and under Products choose Products.
  1. Select a product's name to edit it or select Quick Edit.
  2. Add or change info in any of the editable fields, such as product name or price. It will not be synced back to your Square account. To apply a category, select the category or hold the Shift key down to select more than one category.
  3. Note: Grayed out fields, such as Qty, can't be changed within Online Store. Product inventory is set in your Square account, not in the Online Store's Inventory & Options tab. The Online Store updates Qty every 15 minutes if changes are detected in your Square account. If there are no changes, Online Store checks the field every 30 minutes, then at 45 minutes and then at 60 minutes.

  4. When you're done, select Save.

More info