ช่วยเหลือ

WordPress ช่วยเหลือ

Edit SQL file for import


Required: You'll need a text editor to make the necessary changes in this SQL file. There are many third-party text editors available, however we recommend Notepad++ for this plain text file.

Before you can import the SQL file that yous exported in step two, you must edit the file to remove lines that will interfere with the import process in the next step.

 1. Locate the SQL file that you downloaded to your local file system.
 2. Select to open the file with the text editor of your choice.
 3. Locate the following lines and delete them:
  --
  -- Database: `r7n04293example`
  --
  CREATE DATABASE `r7n04293example` DEFAULT CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_swedish_ci;
  USE `r7n04293example`;
   
 4. Save the changes.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ